Dr Shobi Gopal
  • 271B Blockhouse Bay Road
    Avondale
  • 09 828 6438